Naš tim

Obrad Radić, dipl.ing.građ.
Direktor

email: obrad@mvoinzenjering.com

Rođen je 17.01.1959. godine u Gračanice. Fakultet je završio na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Po završetku fakulteta 1983. godine zaposlajava se u Građevinar iz Gračanice i nakon polaganja stručnog ispita, obavlja poslove odgovornog projektanta i tehničke kontrole u konstruktivnoj grupi. Zbog pokazankog znanja u građevinarstvu 1989. godine postaje član Poslovnog odbora za Tehnička pitanja. Od 1990-1998. godine kao tehnički direktor Gradnjamonta iz Petrova je uveo u proizvodnju armiranobetonske hale i mostove. U 1998. godini radi kao projektant konstrukcije u preduzeću Grading iz Doboja. Od 1998-2000. godine na osnovu odluke Vlade Republike Srpske obavlja poslove direktora ZGP-a Doboj. Nakon odluke Osnovnog suda u Doboju, na osnovu zalbe prethodnog direktora vraća se u Grading. Od 2003-2007 radi kao odgovorni projektant u firmi KOMP-MAT iz Doboja. Nakon stečenog iskustva 2007. godine osniva sa nekoliko inzenjera firmu MVO inzenjering u kojoj obavlja funkciju direktora sve do danas.

Mladen Radić, dipl.ing.građ.
Tehnički direktor | Projektant konstrukcije

email: mladen@mvoinzenjering.com

Rođen je 02.08.1989 godine u Doboju. Nakon osnovne škole koju je završio u Boljaniću 2005 godine upisuje Gimnaziju u Doboju. Nakon završene Gimnazije upisuje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci. Diplomirao je 2015. godine iz predmeta " Tehnologija i organizacija građenja " na temu " Projekat tehnologije i organizacije građenja stambenog objekta Pr+5, Doboj ".

U projektnom birou MVO inženjering kao projektant konstrukcije je zaposlen od 2016. godine .

Sanja Narić Radić, mast.ing.građ.
Projektant konstrukcije

email: sanja@mvoinzenjering.com

Rođena je 09.01.1991. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju Tehničku školu završila je u Doboju. Diplomski rad sa temom "Projekat tehnologije i organizacije građenja bolnice Su+Pr+5, Doboj" odbranla je 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad – Građevinski odsjek, smjer Konstrukcije. Master studije upisala je 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka, smjer Organizacija i tehnologija građenja. Master rad pod nazivom "Izbor tipa fasadnog zida primjenom višekriterijumske optimizacije" odbranila je u martu 2016. godine.
U našem preduzeću je kao projektant konstrukcije zaposlena od janura 2016. godine.

Slobodan Vasiljević
Tehničar

email: slobodan@mvoinzenjering.com

Rođen je 24.03.1972. godine u Gračanici gdje je završio srednju školu 1989. godine. Od 1998. godini zapošljava se kao tehničar u preduzeću Grading iz Doboja. Nakon Gradinga od 2003-2007 radi na poslovima tehničara i izradi 3D modela u firmi KOMP-MAT iz Doboja a od 2007. godine zaposlen je u firmi MVO inženjering.

U projektnom birou MVO inženjering obavlja poslove tehničara arhitektonske faze i vrši izradi 3D modela i animacija u građevinarstvu.