Kratke kontakt informacije

Zahvaljujući odličnom timu stručnjaka, put od ideje do gotovog projekta prolazimo na najbolji način. Projektni biro zapošljava veliki broj inženjera koji učestvuju u stvaranju projekta, koji najčešće, u vrlo kratkim rokovima postaje stvarnost.

icon_widget_image Ponedeljak-Petak: 7:00 do 15:00; Subota/Nedelja: neradno icon_widget_image Vojvode Misića A-2 74000 Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina + (387) 53 20 37 10 mvoing@teol.net

Nova bolnica Doboj

Nova bolnica Doboj

Na zahtjev Investitora potrebno je izraditi idejni projekat za novu Regionalnu opštu bolnicu u Doboju. Razlozi koji su doveli do potrebe izgradnje nove bolnice su dotrajalost i nefunkcionalnost objekata u staroj bolnici koja je „paviljonskog“ tipa sa zasebnim objektima građenim u raznim vremenskim periodima koji nisu međusobno povezani. Zbog dotrajalosti objekata veliki su gubici na energiji potrebnoj za funkcionisanje bolnice.

Zbog svega gore navedenog odlučeno je da je najbolje rješenje izgradnja nove, savremene bolnice koja bi zadovoljila sve potrebe pružanja medicinsko-zdravstvenih usluga stanovništvu Dobojske regije.

Objekat spada u kategoriju medicinskih uslužnih objekata sa stacionarima za boravak pacijenata i treba da zadovolji sadašnje i buduće potrebe stanovništva Dobojske regije.

Nova bolnica je koncipirana u jednom, monolitnom objektu, koji je jasno funkcionalno podijeljen po etažama. Spratnost objekta je Su+P+5 ( suteren+prizemlje+5 spratova).

Svi spratovi imaju zajedničko centralno jezgro u kome su smješteni liftovi za pacijente i osoblje i glavno dvokrako stepenište. Iznad centralnog jezgra je predviđen i dio šestog sprata u kome je smješteno mašinsko postrojenje za liftove.

Na kraju svih krakova stacionara su predviđena protivpožarna stepeništa od čeličnih profila.

Vanjski, horizontalni gabariti glavnog kubusa bolnice u prizemlju su 110,00×29,70 m+ aneks malih stacionara 26,70×15,30 m + proširenje za glavni ulaz 22,50×9,00m + dva bočna aneksa 22,50×14,60 m. Pored glavnog objekta bolnice predviđen je kao zaseban, tehnički objekat spratnosti P+0 sa vanjskim gabaritima 40×15 m.U glavni objekat bolnice je preko kolsko pješačkih pristupa obezbijeđen dovoljan broj ulaza sa jasno definisanim urgentnim, glavnim i logističkim (ekonomskim ulazom).

Project Info

Category:
Date: