Kratke kontakt informacije

Zahvaljujući odličnom timu stručnjaka, put od ideje do gotovog projekta prolazimo na najbolji način. Projektni biro zapošljava veliki broj inženjera koji učestvuju u stvaranju projekta, koji najčešće, u vrlo kratkim rokovima postaje stvarnost.

icon_widget_image Ponedeljak-Petak: 7:00 do 15:00; Subota/Nedelja: neradno icon_widget_image Vojvode Misića A-2 74000 Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina + (387) 53 20 37 10 mvoing@teol.net

Spomenik za stradale srbe u Dobojskom Logoru 1915-1917

Spomenik za stradale srbe u Dobojskom Logoru 1915-1917

Lokacija na kojoj je bio smješten logor nalazi se na desnoj obali rijeke Bosne u blizini nove željezničke stanice na parceli označenoj sa k.č. broj 7087/6, 7087/1 (dio) i 8164/1 (dio) ko.o. Doboj. Na tom mjestu je predviđena izgradnja spomenika sa pješačkim i kolskim pristupom iz Ustaničke ulice. Lokaciju je potrebno nasuti da se izravna sa kotom ulice i potrebno je porušiti postojeće barake koje je koristila firma «ŽGP» Doboj.

Spomenik je sastavljen od 3 komponente koje čine funkcionalnu i estetsku cjelinu. Prva komponenta spomenika je armirano-betonski portal – kapija dimenzija 300x350x150 cm. Ovaj portal simbolično predstavlja ulaz u logor i na njemu je predviđen natpis DOBOJSKI LOGOR 1915-1917.

Druga komponenta spomenika je skulptura «Logoraš» koja je bila postavljena na spomen kosturnici kod crkve «Sv. Apostol Petar i Pavle» ali je skinuta kada je spomen kosturnici vraćen prvobitni izgled sa krstom.

Skulptura «Logoraš» visoka je 350 cm i postavlja se iznad ulaznog portala.

Treća komponenta spomenika je unutrašnji prostor u obliku upisanog krsta u koji se ulazi kroz portal. Ovaj prostor je omeđen portalom na kome je smještena skulptura «Logoraš» , polukružnim apsidama za paljenje svijeća i betonskim postamentima za prigodne natpise i veliki krst koji daje završni akcenat spomeniku. Visina krsta je 500 cm i radi se od armiranog betona u limenoj oplati. Krst je bijele boje.

  • Idejni projekat
  • Glavni projekat sa fazama (arhitektonska, konstruktivna, elektro)
  • Nadzor pri izgradnji objekta

Project Info

Date: