Kratke kontakt informacije

Zahvaljujući odličnom timu stručnjaka, put od ideje do gotovog projekta prolazimo na najbolji način. Projektni biro zapošljava veliki broj inženjera koji učestvuju u stvaranju projekta, koji najčešće, u vrlo kratkim rokovima postaje stvarnost.

icon_widget_image Ponedeljak-Petak: 7:00 do 15:00; Subota/Nedelja: neradno icon_widget_image Vojvode Misića A-2 74000 Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina + (387) 53 20 37 10 mvoing@teol.net

Regionalna opšta bolnica u Istočnom Sarajevu

Regionalna opšta bolnica u Istočnom Sarajevu

Na zahtjev Investitora potrebno je izraditi idejni projekat za novu Regionalnu opštu bolnicu u Istočnom Sarajevu. Razlozi koji su doveli do potrebe izgradnje nove bolnice su dotrajalost i nefunkcionalnost objekata u staroj bolnici koja je „paviljonskog“ tipa sa zasebnim objektima građenim u raznim vremenskim periodima koji nisu međusobno povezani. Zbog dotrajalosti objekata veliki su gubici na energiji potrebnoj za funkcionisanje bolnice.

Zbog svega gore navedenog odlučeno je da je najbolje rješenje izgradnja nove, savremene bolnice koja bi zadovoljila sve potrebe pružanja medicinsko-zdravstvenih usluga stanovništvu Sarajevske regije.

Objekat spada u kategoriju medicinskih uslužnih objekata sa stacionarima za boravak pacijenata i treba da zadovolji sadašnje i buduće potrebe stanovništva Sarajevske regije.

Nova bolnica je koncipirana u jednom, monolitnom objektu, koji je jasno funkcionalno podijeljen po etažama. Spratnost objekta je Su+P+5 ( suteren+prizemlje+5 spratova).

 Pored ovog objekta, tu je još i spratna otvorena garaža sa radioničkim, odnosno tehničkim blokom u prizemlju, i upravom tehničkog bloka na poslednjoj etaži garaže. Kompletan objekat nove bolnice se preko garaže povezuje sa starim objektom „Srbija“ koji je isto obuhvaćen ovim projektom tj., i on se prilagođava novoj namjeni.

Project Info

Category:
Date: